KURS EDUKACJI RUCHWEJ: „ Poprawne wzorce ruchowe podczas treningu w domu”

-MODUŁ 1- Cardio z elementami choreografii

- MODUŁ 2- Formy prozdrowotne: z akcesoriami lub bez

-MODUŁ 3- MB-Sztangi

-MODUŁ 4- TOTAL BODY :TBC/ TABATA/INTERWAŁ