Wprowadzenie tego regulaminu jest konsekwencją zmian w rozliczaniu się z najmu salki od lutego tego roku. Jest to dla mnie niezmiernie ważne abyśmy wszyscy zgodnie wdrożyli go w życie w imię zasady:SZANUJMY SIEBIE , INNYCH I NASZ CZAS

1. ZAPISY

Zapisy odbywają się 20-tego każdego miesiąca na miesiąc kolejny. Tj. Zgłaszamy smsem : TAK SAMO lub ZMIENIAM (i wpisujemy zajęcia na jakie zmieniamy) , na końcu imię i nazwisko.

Aby grupa powstała wymagana jest minimalna liczba uczestników tj. 10-12 osób.

W ten sposób grafik będzie dopasowany do realnego zapotrzebowania i 25-tego zmieni status na: zatwierdzony. Wtedy też będzie można dokonać opłaty za karnet ( nie później niż do ostatniego dnia miesiąca). Płatności można dokonać przelewem na  konto bankowe lub gotówką (odliczoną kwotę).

2. NIEOBECNOŚCI

Nieobecność na zajęciach należy zgłosić u instruktora najpóźniej na dwie godziny przed zajęciami- również smsem : ZGŁASZAM NIEOBECNOŚĆ , imię i nazwisko.

Dzięki temu ktoś inny będzie mógł skorzystać z wolnego miejsca.

Jeśli taka nieobecność nie zostanie zgłoszona NIE BĘDZIE JEJ MOŻNA ODROBIĆ!

Odrabianie zajęć pozostaje bez zmian- po zgłoszeniu nieobecności można je odrobić na zajęciach ze swojej grupy A ,B lub C w danym miesiącu.

3. NA ZAJĘCIA PRZYCHODZIMY ZDROWI ! W ten sposób chronicie swoje serce i szybciej wyzdrowiejecie oraz nie będziecie zarażać innych w tym instruktora .

4. PRZYNOSIMY ZMIENNE- CZYSTE OBUWIE ORAZ RĘCZNIK.

5. OSOBY POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ INNYCH ŚRODKÓW BĘDĄ WYPRASZANI Z ZAJĘĆ.